Kombinera parametrar och välj sedan Visa diagram. För total dödlighet visas alltid dödstal. För specifika dödsorsaksgrupper finns möjlighet att välja att visa trender för dödstal eller andel av den totala dödligheten.

Typ av översikt: Befolkning:
Orsak:
Åldersgrupp:
Valt diagram
Länk till valt diagram